За нас

Полезна информация за камарата, председателя и Молдова.

Цели на Камарата

Българо-Молдовска Търговско-Промишлена Камара е сдружение с нестопанска цел в обществена полза, съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ, със седалище гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" 49, което работи за осъществяването на следните цели:

  • Създаване и развитие на взаимоизгодно сътрудничество и партньорство между бизнеса на Република България и Република Молдова, а също и между тях и трети страни.
  • Обединяване на усилията на държавните и органите на местната власт и тези на своите членове, за създаване и поддържане на бизнес среда, стимулираща взаимната търговия и инвестиции.
  • Разкриване на нови възможности за бизнес между двете страни в интерес на своите членове чрез развитие на търговията и инвестиционната активност.

Да се събрем заедно е начало, да останем заедно е прогрес, да работим заедно е успех.

Хенри Форд

Средства за постигане на целите

  • Подкрепя инициативите на държавите и местни власти за разкриване, увеличаване и пропагандиране на потенциала за икономическо сътрудничество.
  • Представлява и защитава обединените интереси на членовете си пред местните органи на самоуправление в Република България, пред централните органи на държавна власт и управление в Република България, пред други местни, централни, чужди и международни организации, с които Камарата пряко или чрез сходни организации поддържа партньорски взаимоотношения.
  • Обединява усилията на своите членове за растеж на бизнеса им чрез развитие на взаимоизгодни търговски и инвестиционни взаимоотношения с партньори от другата страна, както и съвместно с трети страни.
  • Поддържа контакти с държавни органи, органи на местно самоуправление, Българската Търговско-Промишлена Палата и другите национални и регионални търговско-промишлени палати (камари) в Република България и Република Молдова, както и с други чуждестранни и международни органи и организации, с които Камарата има партньорски взаимоотношения.

Председател

Инж. д-р Веселин Чипев

Председател и учредител на BMCCI
Почетен консул на Република Mолдова в България

Станете член

Възползвайте се от услугите, които предоставяме, за да развиете своя бизнес. Заявете своето членство в BMCCI днес.

Станете член